Актуална информация


  addtext_cw

*********************************************************************************************************************************************************************************************

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

4. клас

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства