Азбука на бизнеса


В училище СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе изложба да тема „Азбуката на бизнеса“.

« на 2 »