Графици


График на изпитите за определяне на годишни оценки за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 година в VI клас


Уважаеми родители и ученици,

От 16 март 2020 г., СУ „Св. Климент Охридски” въвежда обучение в електронна среда от разстояние. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание с начало 8,30ч.

Учителите ще комуникират с вас основно чрез инструментите на дигиталната платформа  Shkolo.bg, но заданията могат да бъдат и чрез други платформи и/или електронни комуникационни канали (използване на електронно четими учебници на различните издателства, комуникация чрез електронните пощи на учители, ученици и родители, различни образователни платформи).

Всеки класен ръководител и педагогически специалист периодично ще Ви предоставя нужната допълнителна информация.

Моля родителите на учениците от начален етап да оказват съдействие и осъществяват необходимия контрол.

Обръщам се към Вас с призив за толерантност и търпение – за всички нас този начин на работа е нов и ще се учим, поправяме, усъвършенстваме в движение!

Бъдете здрави!

График на занятията:

Начален етап              5 – 12 клас

1 час                    8,30 – 8,50                    8,30 – 9,00

2 час                    9,00 – 9,20                    9,10 – 9,40

3 час                    9,30 – 9,50                    9,50 – 10,20

4 час                    10,00 – 10,20                10,30 – 11,00

5 час                    10,30 – 10,50                11,10 – 11,40

6 час                    11,00 – 11,20                11,50 – 12,20

7 час                                                           12,30 – 13,00

Петко Петков


Консултации на учениците
Класни и контролни работи
Консултиране на класните ръководители
Учебно време
Спортен календар
Приравнителни изпити за самостоятелна форма
Изпити за определяне годишните оценки на 4 клас
Дати за провеждане на НВО за 7 клас