Заедно мечтаем – учим, пеем и играем


Проектът „Заедно мечтаем – учим, пеем и играем“ се реализира в рамките на Националната програма „Училището – териториа на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“.

« на 2 »