Шарени приказки от теб и мен


Проектът „Шарени приказки от теб и мен“ е финансиран по Програма на Община Варна за „Образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение“. Основната цел е чрез опознаване на бита, обичаите, традициите и приказните герои на различни етнически общности, учениците да придобят комуникативни умения, базирани на толерантност и подпомагащи междукултурното разбирателство.

« на 3 »