УСПЕХ


logo-1Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, се реализира от Министерство на образованието, младежта и науката. Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, на ученици с риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

В СОУ „Св. Климент Охридски“ бяха сформирани:

  • за учебната 2011/2012 година – 32 групи за извънкласни и извънучилищни дейности;
  • за учебната 2012/2013 година – 41 групи за извънкласни и извънучилищни дейности;
  • за учебната 2013/2014 година – 54 групи за извънкласни и извънучилищни дейности.

Официална страница на проект „УСПЕХ” с галерия: http://uspeh.mon.bg/