Надолу косица, нагоре момица!


ПРОЕКТ „НАДОЛУ КОСИЦА, НАГОРЕ МОМИЦА!”- ТРАДИЦИЯ, МАЙСТОРЛЪК И МОДА В ПРИЧЕСКАТА НА БЪЛГАРКАТА

Дейности по проекта:

  • Конкурс „Прическата на моята прабаба“
  • Обучение за сплитане на плитки и изработване на косичници
  • Организиране на изложба на косичници, съчетана с ревю на прически с характерни фолклорни сплитове.

Водеща организация: Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“