Годишни виртуални изложби 2020 година


Традиционната изложба на паралелките с изобразително изкуство тази година ще бъде открита нетрадиционно.

След успешно завършване на учебната година, имам удоволствието да открия виртуалната годишна изложба на 1а, 2е, 3е, 4е, и 5е  класове. Радвам се, че трудната ситуация не спря творческия Ви порив. Пожелавам Ви да намирате вдъхновение във всичко и навсякъде. Не спирайте да творите и да създавате радост в очите на Вашите родители и Вашата публика.

Петко Петков – директор на СУ „Св. Климент Охридски“ – град Варна

1а клас, 2е клас, 3е клас Годишна изложба
4е клас, 5е клас Годишна изложба