Заедно творим и учимУченици, родители и учители – заедно можем да се забавляваме, творим и учим!


ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА В ЧЕРНО МОРЕ

Презентация на Мария Цветкова от 7а клас

Slide1
« на 11 »

БИОЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ

Презентация на Ивайло Илиев от 10а клас

Slide1
« на 24 »

Модел на ДНК

Изработил: Петко Качиков – 9б клас

Проект: Рисувам стомна

3а клас

Проект: Човешкото тяло. Кости.

Изготвен от Алисън Луна Атанасов


Делене на клетка.

Проект (Lab book) на Веселин Цолов – 9б клас


Проект: Прокариотна и еукариотна клетка

Анфиса Василиева Филипова – 9б клас

Виртуална пролетна изложба на 1а, 2е, 3е и 4е клас

Учениците от 1а, 2е, 3е и 4е клас Ви поздравяват с тяхното пролетно творчество.

В изложбата са включени рисунки от периода на обучение в електронна среда (13.03-13.04.2020 г.). Идеята за изложбата се роди след като „заваляха“ една след друга снимките на рисунките от поставените задания. Водещите теми в рисунките на малките ни художници са Пролет и  Пролетни празници. Благодарим на учениците за снимките, които продължават да изпращат всеки ден!

Пожелаваме си следващата изложба да бъде в реална галерия.

Бъдете здрави!


Великденска изложба по време на Извънредно положение!

Учениците от седмите класове поздравяват всички свои съученици, родители и учители! Те отглеждаха тези цветя в продължение на четири месеца. “Растеж и развитие на растенията“ е тема, която се изучава през първия учебен срок. Между Цветница и Великден трябваше да се проведе изложба-базар с благотворителна цел. Идеята ще осъществим, когато се върнем в училище!

Никога не е късно за красота и благотворителност!

Светли празници Ви пожелават 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е и 7ж клас! Бъдете здрави!

7 а

7 б

7 в

7 г

7 д

7 е

7 ж