Добре дошли!  dobredoshli

Имам изключителното удоволствие да Ви приветствам с добре дошли в СОУ „Св. Климент Охридски”!

Вярвам, че, избирайки училище Св. Климент Охридски” за Вашето дете, Вие сте направили верния избор. При нас работят 95 преподаватели и персонал, чиято подготовка, квалификация и опит са посветени на успеха на учениците. В училището се обучават близо 1500 деца и ученици в две подготвителни групи и 56 паралелки. Базата ни се състои от 31 класни стаи и 9 специализирани кабинета по ИТ, изобразително изкуство, химия, физика и музика.  Стремим се да създаваме и подържаме подпомагаща, интересна и стимулираща среда, която да насърчава личната мотивация за постигане на добри резултати в обучението.

Ние, ръководството, преподавателите и администрацията, сме решени да предоставим възможността за качествено обручение и личностно израстване на всяко дете, за да го подкрепим в посрещането на предизвикателствата на утрешния ден!

Петко Петков

ДИРЕКТОР