Ръководство и администрация


    • Петко Кирилов Петков
    • Директор, тел./факс 052/620 533

Милчо Николов Атанасов
заместник-директор, учебна дейност, тел. 052/620 532

Станислава Величкова Христова
заместник-директор, учебна дейност, тел. 052/611 482

Ташко Димитров Ташков
заместник-директор АСД, тел. 052/611 482

Антоанета Тодорова Андонова
главен счетоводител, тел. 052/620 544, вътр.14

Нели Мутафчиева
ЗАТС, тел. 052/620 544, вътр.23

Йорданка Димитрова Станчева
технически изпълнител, тел. 052/620 544

Павлина Боянова Костова
Секретар, тел. 052/620 544

Снежанка Димитрова Стоилова
Домакин, тел. 052/620 544, вътр.21

Атанаска Косева Великова
Библиотекар, тел. 052/620 544, вътр.20