Учители


НАЧАЛЕН ЕТАП
Мария Петрова Вълчева – главен учител
Мария Богданова Динева – главен учител

Мариела Асенова Динчева – старши учител
Галатея Александрова Цветкова – старши учител
Милен Иванов Минчев – старши учител
Теодора Петрова Христова – старши учител
Станислава Христова Георгиева – старши учител
Татяна Георгиева Василева – старши учител
Даниела Георгиева Фиданова – Иванова – старши учител
Биляна Йорданова Димова – старши учител
Евелина Атанасова Момчева – старши учител
Миглена Желязкова Радева – старши учител
Светла Георгиева Николова – старши учител
Даниела Илиева Минева – старши учител
Даниела Василева Янева – Пешева – старши учител
Георги Иванов Георгиев – старши учител
Маргарита Йорданова Атанасова – старши учител
Деница Тодорова Христова – старши учител
Галина Рашкова Стойчева – старши учител
Нина Петкова Атанасова – старши учител
Леонора Тончева Бачурова – старши учител
Петя Георгиева Стоянова – старши учител
Десислава Христова Спирова – Янчева – старши учител
Емилия Димитрова Михова – старши учител
Величка Минева Недева – старши учител
Илиана Михайлова Славова – старши учител
Даниела Николова Циментарова – старши учител

Анна Желева Начева – учител
Иванка Чакова Николова – учител
Женя Димчева Димитрова – учител
Гергана Верчева Лазарова – старши учител
Виктория Йорданова Цветанова – учител
Жанели Михайлова Миланова – учител
Сашка Димитрова Джамбазова – учител

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Маргарита Карчева Петрова – старши учител
Валентина Иванова Велчева – старши учител
Ленка Христова Адамова – старши учител
Снежина Георгиева Иванова – старши учител
Надежда Янчева Янчева – старши учител
Славка Костадинова Алексиева – старши учител
Антоанета Петкова Челниева – старши учител

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Антоанета Константинова Анчева – старши учител
Росица Цвяткова Цветкова – старши учител
Албена Илиева Шопова – старши учител
Миглена Благовестова Петрова – старши учител
Екатерина Александрова Минкова – старши учител
Виктория Павлова Попстефанова – старши учител
Владимир Величков Паунов – старши учител
Анета Колева Козарева – старши учител
Димитрина Вълчева Иванова – старши учител
Валентина Ангелова Станчева – учител
Гюлсум Невзат Ереджеб – младши учител

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Донка Христова Русева – главен учител
Йонко Иванов Даскалов – старши учител
Валентина Маркова Петрова – старши учител
Катя Иванова Минева – старши учител
Мария Михайлова Андонова – старши учител
Пенка Георгиева Иванова – старши учител
Евгения Михайлова Янева – старши учител
Такухи Калуст Багдасариян – старши учител
Нина Боянова Николова – старши учител
Галина Тодорова Георгиева – старши учител
Гинка Енчева Вълчева – старши учител
Снежана Пенчева Йовчева – старши учител
Донка Атанасова Димитрова – старши учител
Виктория Перова Желязкова – старши учител
Антоанета Митомирова Дочева – старши учител
Валентина Живкова Димитрова – Монова – ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Таня Василева Йотова – Кръстева – главен учител
Димитрина Костадинова Александрова – старши учител
Митко Николов Иванов – старши учител
Цветелина Михайлова Михайлова – учител
Свилен Малчев Лазаров – учител

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Виолета Григорова Стоянова – главен учител
Виолета Димитрова Башакова – старши учител
Марияна Славчева Колева – старши учител
Павлина Костова Георгиева – старши учител
Пенка Николова Лесева – старши учител

ИЗКУСТВА
Росица Илиева Чолакова – старши учител
Валентин Сашов Петров – старши учител
Павлина Стайкова Борисова – старши учител
Милена Недкова Чакърова-Петкова – учител
Мария Стоянова Ангелова – учител

БИТ И ТЕХНОЛОГИИ
Калинка Петрова Бояджиева – старши учител
Соня Иванова Димитрова – старши учител

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
Мая Браниславова Александрова – старши учител
Петър Божидаров Димчев – старши учител
Нони Киркор Дойчева – старши учител
Васил Ангелов Сотиров – старши учител

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Марияна Георгиева Пантелеева
Офелия Юлиян Николова