Житие на Свети Климент Охридски


jitieСпоред църковния ни календар, на 25 ноември се отбелязва паметта на Свети Климент Охридски Чудотворец. След неговата смърт през 916 г. Българската църква го канонизира за светец заради неуморната му дейност в организиране на църковния живот и просветното дело у нас, заради блестящото му творчество като един от основоположниците на старобългарската писмена култура. В службите и житията за светеца се говори като за ревностен поборник на Православието, противопоставящ се на триезичната ерес, според която само еврейски, гръцки и латински били считани за свещени езици през Средновековието. Свети Климент Охридски е и първият епископ, извършвал богослужение и проповядвал на български език.
Охридският Чудотворец е “Пръв епископ на български език”, както го нарича неговият житиеписец Теофилакт през ХІ век, е от първите по време светци, появили се сред българския народ скоро сред християнизирането му. Като ученик на своите велики учители и славянски просветители Св. Св. Кирил и Методий, Климент е предпочел да работи сред всички славяни – западни и източни. През 885 г., заедно с другите ученици на Светите братя – Наум и Ангеларий дошли в България, където Климент се посветил изцяло на българския народ. Заедно със своите учители, Климент бил ръкоположен от папа Адриан ІІ в свещенически сан. Българският Свети цар Борис І – Покръстител ги приел с доверие и им дал солидна финансова подкрепа за извършване на богослужението на роден език в държавата, приела отскоро християнството като официална религия. В 886 г. Климент заминал за Охрид, главен град на областта Кутмичевица, намираща се тогава в пределите на България. Тази отдалечена от столицата Плиска югозападна територия била в близост с Византия и гръцкото влияние в нея било много силно. Там Свети Климент се заел с просветителска и книжовна дейност, опростявайки сложната глаголическа азбука и създавайки кирилицата, на която пишем и до днес. Превеждал богослужебни книги от гръцки на старобългарски език, съставял проповеди, похвални и поучителни слова, песнопения. Под негово ръководство се издигнали църкви и манастири, била създадена прочутата Охридска книжовна школа, където Свети Климент обучил около 3500 ученици за бъдещи духовни пастири. Той учил децата на четмо и писмо, давал им необходимите познания за живот, а най-вече ги поучавал на истините на Христовото учение. Затова влиянието му у нас е огромно и паметта му не е забравена през вековете. На осмата година от учителстването си бил издигнат за “Пръв епископ на български език” и чрез него било поставено началото на църковната ни йерархия. Свети Климент Охридски, наречен Чудотворец, починал на 27 юли 916 г.