История на училището


Първото следосвобожденско първоначално девическо училище във Варна

Училище „Свети Климент Охридски“ навърши 132 години. Над сто и тридесет години то дава духовна храна на безкрайната върволица варненски ученици, които с гордост се наричат „Климентови възпитаници“.
След Освобождението варненци бързат да изявят своето родолюбие и просветен дух. Сякаш искат да наваксат закъснялото си Възраждане, обусловено от пъстрия етнически състав на града. През 1879г., непосредствено след завършването на Освободителната война започва строителството на Катедралата. Същата година близо до днешната Централна поща е открито първото следосвобожденско първоначално мъжко училище „Св. Методий“, което по-късно е разформировано. Четири години след него са построени градската библиотека „Пенчо Славейков“ и първото варненско следосвобожденско първоначално девическо училище „Св.Климент“. Tака с новопостроените храмове на вярата и познанието варненските българи подчертават численото си превъзходство-резултат на процеса на побългаряване на града – и засилват влиянието си върху духовния му климат. Новите училища получават всичко необходимо, защото в първите следосвобожденски години във Варна имало двама кметове, загрижени за българската просвета – Михаил Колони и Кръстьо Мирски. През 1883г. В стария квартал „Варош“ е съградено училище „Свети Климент“. Непосредствената близост до първото възрожденско училище в града (днешният музей на Възраждането) сякаш подчертава приемствеността между възрожденските и следосвобожденски духовни идеали на варненското общество.
Вероятно и името „Свети Климент“ е било грижливо обмислено и носило в себе си скрит смисъл – едно своеобразно мерило за изискванията и целите, които стоят пред учители и ученици. Сградата е съвсем скромна – едноетажна постройка с четири класни стаи. Но духовните стремления компенсират материалната оскъдица, характерна за малкото Княжество България. Ентусиазмът на учителките и ученичките утвърждава училището. Само след 12 години (1896г.) то се превръща в образцово. В началото на века (1901г.) земетресение пропуква постройката. През 1912-13г. e построена нова модерна двуетажна сграда с осем класни стаи (макар и променила първоначалния си вид тя е запазена и функционира и днес). В летописа на училището стоят подписите на бившето и новото училищно настоятелство, между които и тези на Херман Шкорпил и Кръстьо Мирски. Успяло да се наложи като едно от най-реномираните в града през 1926г. в училище „Свети Климент“ се прилагат съвременните западноевропейски методи на обучение и се адаптират към духа и традицията на българското училище, затова е наречено „опитно“. Признанията не закъсняват. Само за една година 1200 преподаватели от цяла България, 40 учители от Чехия и 32 педагози от Виенските реформени училища го посещават, отнасяйки със себе си приятната изненада от видяното. В 1935г. училище „Свети Климент“ става базово и основно с ученици от първи до седми клас. Двадесет години по-късно продължава да бъде водещо. Учебната 1959-60 година започва в реконструирана и обновена сграда. Надстроен е трети етаж и е добавена пристройка. Училището става „осмокласно”. В многобройните открити уроци преподавателите показват своя опит и майсторство. Разнообразната извънкласна дейност дава възможност за изява на десетки надарени деца. Мнозина от тях получават по-късно и национално признание: проф. Васил Арнаудов, проф. Александър Фол, поета Божидар Божилов, Кирил Янев, Надя Афеян и много други. През 1981-82г. се обединяват двете базови училища „Свети Климент“ и „Н. Вапцаров“ под името „Свети Климент Охридски“. През 1985-86г. училището се сдобива с още 12 класни стаи (построен е и четвъртия етаж). Предвидени са столова, бюфет, специализирани кабинети.
Днес, след 130-годишна история, в СОУ „Свети Климент Охридски“ учат ученици от първи до дванадесети клас. От всички варненски училища то единствено съхранява в най-голяма степен традицията – запазва своята сграда, име и авторитет. Въпреки превратностите на времето, учители и ученици от СОУ „Свети Климент Охридски“ продължават своята работа и търсят по-добрия път към познанието.