Ние и светът около нас


      За трета година училището ни работи по Програмата на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение и реализира проект  „Ние и светът около нас“.

      В летните занимания бяха включени деца, от различни националности, обучаващи се в училище, и българчета които им помагаха за по-доброто адаптиране към езиковата и културна среда. Чрез забавни игри, дискусии, беседи и работа в екип бяха подобрени комуникативните им умения на български език. Децата се забавляваха, създадоха много рисунки, колажи, макети работейки самостоятелно и в екип. Особено вълнуващ беше денят, в който заедно с родителите си рисуваха любими животни върху тениски. На кулинарния празник, всеки от участниците представи вкусен и интересно аранжиран сандвич. Децата учеха, играха и се забавляваха заедно с учителите от начален етап – Даниела Янева и Виктория Цветанова.

« на 2 »