Ода на радостта 2020 – нов ритъм за Европа


Посещение в град Свиебодице, Полша на ученици от СУ“ Свети Климент Охридски“ – град Варна  по проект “ Ода на радостта 2020 – нов ритъм за Европа“, ЕРАЗЪМ +   10 – 16 октомври, 2019 страна – координатор Германия

Това беше трета поредна среща за нас, участниците по проект Еразъм+ КД2. Тя се проведе по предварително уговорен   работен план в град Свиебодице, Полша и от българска страна присъстваха шест ученици и двама преподаватели, Албена Илиева и Деница Христова. Домакините ни посрещнаха изключително топло, цялото училище беше украсено със знамената на страните- участнички. Много емоционална и изключително трогателна се оказа срещата ни с колектива на училището, всички колеги ни задаваха въпроси за нашия град, училището ни и изказаха похвала за отличното ниво на английски език на учениците от Варна.

Проектните дейности включваха заучаването на два танца, а именно белгийка и полонез. Всички участници, и ученици, и учители с радост приветстваха идеята Полонез да бъде танцът за финалното шоу. Благодарение на прекрасната организация от страна на домакините, нямаше момент в който децата да се почувстват „неангажирани“ в разнообразните активности.

Впечатление направиха посещението ни в библиотеката на училището, където от вратата ни посрещна корицата на „Ян Бибиян“ на български език, множеството рисунки, апликации и постери по стените и вратите. Сълзи от гордост предизвика у всички български ученици и учители „Българската врата“ – вратата на деца от трети клас, която беше украсена с ръчно изработен модел на девойка в народна носия.

Друга изненада за участниците беше пътуването до Вроцлав, множеството музеи, прекрасните паркове и градини, както и посещение на най- високата кула във Вроцлав – 238м, Вроцлавската панорама и Хидрополис.

Според програмата се осъществи и среща с кмета на Свиебодице, който ни разказа за града и ни направи съпричастни към историята на този ту полски, ту немски град.

На срещата  координаторът  уточни целите и дейностите по предстоящата  визита в Германия през месец май, 2020 г, изрази задоволство от работата на всяка страна – участник и постигнатите  до този момент цели и задачи на проекта.

В края на седмицата на всички ни беше трудно да се разделим, но предстоящата среща в Германия отново ни изпълва с трепет.