Хороводец


В СУ „Свети Климент Охридски“ учениците имат възможност да участват в извънкласни дейности, една от които е клуб „Хороводец“, с ръководител Деница Христова.