Новини


Уважаеми родители, ученици, колеги,

Уведомяваме Ви, че със заповед № РД 01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България и заповед № РД 09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, от 01.05.2021 г. до 28.05.2021 г. се провеждат присъствени учебни занятия за учениците от V клас до XII клас при спазването на следния график:

– на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас, IX клас и XII клас;

– от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас, VI клас, IX клас,  XI клас и XII клас;

– от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI клас, VII клас, VIII клас, X клас и XI клас.

В периода 01.05.2021 г. до 28.05.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия, като се организира и провежда обучение от разстояние в електронна среда за учениците в дневна и индивидуална форма, както следва:

– на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – за учениците от VI клас, VII клас, VIII клас, X клас и XI клас.

 – от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г – за учениците от VII клас, VIII клас, X клас;

 –  от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – за учениците от V клас и  IX клас.

Обучението от разстояние в електронна среда да се провежда при спазване на следния график:

Първа смяна Втора смяна


Уважаеми родители,

Купони за храна ще се продават в стола на:

 • 28.04.2021 год. от 17:00 до 18:00 часа
 • 29.04.2012 год. от 07:40 до 08:40 часа

Уважаеми родители,

Купоните за храна, закупени за 22.03 – 26.03.2021 год. ще важат за 12.04 – 16.04.2021 год.


Успехи за учениците ни на „Европейското кенгуру“ 2021


На проведеното на 23.03.2021 г. математическо състезание „Европейско кенгуру“ (1. – 4. клас) нашите ученици отново доказаха, че са добри математици и заслужено се нареждат сред първите във Варна и в страната!
Първи сред четвъртокласниците е Стела Камен Младенова от IV „а“ клас, която има безапелационните 100 точки от възможни 100. Това е и единственият максимален резултат сред участниците във всички възрастови групи на град Варна! Браво, Стели!
Поздравяваме всички наши ученици за отличното представяне и им желаем и за в бъдеще да сбъдват мечтите си! Уважаеми учители и родители, благодарим Ви, че вдъхновявате и подкрепяте тези талантливи деца!


Уважаеми родители,

Фирма „Залива 47 – СП“ АД, ще продава купони за храна в стола на училището на 04.01.2021 год. от 7:30 до 8:30 часа.

Неизползваните купони за дните от 23.11.2020 – 27.11.2020 год., автоматично ще се презаредят за периода от 04.01.2021 – 08.01.2021 год.


Уважаеми родители, ученици, колеги,

Уведомявам Ви, че с решение на областния щаб от 23.11.2020г. до 30.11.2020г. вкл., към обучение от разстояние в електронна среда преминават всички ученици от 6 до 12 клас.

С решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет, към обучение от разстояние в електронна среда преминават и учениците от 1 до 5 клас за същия период.

Обучението за периода 23.11. – 30.11.2020г. ще се осъществява:

1. За учениците от 1 – 2 клас – според заявеното от родителите писмено чрез Школо – синхронно в Google classroom само в присъствие на родител, или асинхронно;

2.  За учениците от 3 – 4 клас – синхронно в Google classroom след изричното съгласие на родител, изразено писмено, чрез съобщение в електронния дневник до класния ръководител, или в присъствие на родител. Без изразено съгласие на родител – асинхронно;

Забележка: При необходимост от промени ще получавате информация от класните си ръководители.

3. За учениците от 5 до 12 клас – синхронно, в Google classroom при спазване на утвърденото седмично разписание.

График на часовете:


Уважаеми родители, ученици, колеги,

Уведомявам Ви, че с решение на областния щаб от днес – 11.11.2020г. до 20.11.2020г. вкл., към обучение от разстояние в електронна среда преминават всички ученици от 6 до 12 клас.

С решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и според резултатите от анкетното проучване, към обучение от разстояние в електронна среда преминават и учениците от 5 клас за същият период.


Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че в СУ „Св. Климент Охридски“ Варна има случай на ученик от 12 клас, който е заболял от COVID 19.

В тази връзка, след консултация с РЗИ са предприети следните мерки:

 1. Учениците от паралелката от 06.10.2020г. до изтичане на 14 дневния срок са под карантина. Съшите вече се обучават в електронна среда при спазване на седмичното разписание.
 2. Класната стая и училището са дезинфекцирани основно и извънредно. 

Моля спазвайте противоепидемичните мерки и бъдете здрави!


Приемно време на ръководството и администрацията,

Считано от 21.09.2020г.:

Директор – сряда 9:00 – 11:00

ЗД УД – сряда – I смяна – 9:00 – 11:00; II-ра смяна – 14:00 – 16:00

ЗД АСД  – сряда – 9:00 – 11:00

Счетоводство и личен състав – четвъртък – 10:00 – 12:00

Канцелария (при невъзможност да се получи услугата по електронен път)

 • Понеделник – 8:00 – 9:00
 • Петък – 16:00 – 17:00

Ред за посещения: Посетителите се приемат след записан час на телефон 052 620 544.


Правила за работа на СУ Св.Климент Охридски-Варна през учебната 2020-2021г. в условията на COVID-19


Откриване на учебната година

Откриване на учебната 2020 – 2021 година – 15.09.2020 год.

9:00 часа Тържество в двора на училището за учениците от I – ви клас.

10:30 часа Учениците, които са I – ва смяна се събират по класове на двора и влизат в класните си стаи.

11:30 часа Учениците, които са II – ва смяна се събират по класове на двора и влизат в класните си стаи.


Класно ръководство и разпределение на класните стаи – тук


График на учебното време – тук


График за връщане на учебниците

Графикът за връщане на учебниците можете да видите тук.


График за провеждане на Родителски срещи V и VIII клас:

08.09.2020 год. – Vг – 17:30 часа – фоайе III етаж;

08.09.2020 год. – Vб – 17:30 часа – Гимнастически салон;

09.09.2020 год. – VIIIa – 17:30 часа – фоайе III етаж;

09.09.2020 год. – VIIIб – 18:30 часа – фоайе III етаж;

10.09.2020 год. – Va – 17:30 часа – фоайе III етаж;

10.09.2020 год. – Vв – 18:00 часа – Гимнастически салон;

10.09.2020 год. – Vд – 18:00 часа – фоайе III етаж;

11.09.2020 год. – Vж – 17:30 часа – фоайе III етаж;

11.09.2020 год. – Vе – 18:30 часа – фоайе III етаж;

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Предстои ни една необичайна учебна година.

По препоръка на Министерството на образованието и науката, Ви предлагаме да се запознаете с:


Уважаеми родители, 

Може да поръчате ученическа униформа за учебната 2020/2021 година в магазина на ТРЕА-44 ЕООД, на адрес: град Варна, ул. „Дунав“ № 5.

Запознайте се с ценоразписа, сроковете и работното време на магазина.

Извънреден инструктаж във връзка със Заповед NoРД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус.


Заповед №РД 01-219/02.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19.


ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС!

Удължава се срокът за подаване на заявления за явяване на изпитите по желание от НВО (чужд език) – до 10 април 2020 г.

Предвид извънредното положение, желаещите могат да изтеглят заявлението, да го попълнят и да го изпратят до електронната поща на училището (suklimentvarna@gmail.com). Подписването на заявленията ще стане след възстановяването на стандартния учебен процес.

Заявление за ЧЕ


ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС!

Променен е срокът за подаване на заявление за явяване на изпитите по желание от НВО (чужд език и информационни технологии) – от 6 до 10 април 2020 г.

Предвид извънредното положение, желаещите могат да изтеглят заявлението, да го попълнят и да го изпратят до електронната поща на училището (suklimentvarna@gmail.com). Подписването на заявленията ще стане след възстановяването на стандартния учебен процес.

Заявление за ЧЕ

Заявление за ИТ


ОТМЕНЯ СЕ НАСРОЧЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Уважаеми членове на УН,

Редовното Общо събрание на Училищно настоятелство към СУ „Свети Климент Охридски“ – Варна ще се проведе след отмяната на извънредното положение.


ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС!

Срокът за подаване на заявленията за допускане до Държавни зрелостни изпити е удължен до 20.03.2020 г.

Зрелостниците следва да попълнят формуляра и да го изпратят (сканиран/сниман) на електронната поща на училището.


Уважаеми родители и ученици,

От 16 март 2020 г., СУ „Св. Климент Охридски” въвежда обучение в електронна среда от разстояние. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание с начало 8,30ч.

Учителите ще комуникират с вас основно чрез инструментите на дигиталната платформа  Shkolo.bg, но заданията могат да бъдат и чрез други платформи (използване на електронно четими учебници на различните издателства, комуникация чрез електронните пощи на учители, ученици и родители, различни образователни платформи).

Всеки класен ръководител и педагогически специалист периодично ще Ви предоставя нужната допълнителна информация.

Моля родителите на учениците от начален етап да оказват съдействие и осъществяват необходимия контрол.

Обръщам се към Вас с призив за толерантност и търпение – за всички нас този начин на работа е нов и ще се учим, поправяме, усъвършенстваме в движение!

Бъдете здрави!

Петко Петков

График на занятията


ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!


ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

    С резултатите от проведения общински кръг на Олимпиадата „Знам и мога“ за ученици от 4 клас, може да се запознаете ТУК.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

     Днес, 27.01.2020г. с решение на директора, на РЗИ Варна с 
Протокол № 1 от 27.01.2020г. е дадено задължително предписание за
директорите на училища на територията на област Варна, както следва:

     Взето е следното решение:

 • Директорите на училищата на територията на Област Варна да изпълнят следното задължително предписание – да разпоредят преустановяване на учебно – възпитателния процес от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г. включително.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ!

Коледната ваканция за учениците е от 21.12.2019 г. до 05.01.2020 г., включително.

От понеделник – 06.01.2020 г., учебните смени се обръщат.

 

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Тази година, към екипа от сръчковци и художници се присъединява и отборът “Go and Мееt” от 11A клас, които са част от предприемаческата програма Teenovator.

Заедно ще гостуват на 16.12.2019 г. и 17.12.2019 г., от 10:00 до 15.00 ч., в сградата на Окръжен съд Варна.Набраните средства от базара ще бъдат разходвани за:

 • разработка на платформа, чрез която ще бъде възможно събиране на хора с общи интереси;
 • за подкрепа на деца в неравностойно положение;
 • награди за ученици с постижения в различни области;
 • закупуване на народни носии за представителния състав „Хороводче“ към училището;
 • за обогатяване на материално техническата база в училището.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Електронен дневник 

От настоящата учебна година 2019 / 2020 год. СУ „Св. Климент Охридски“ преминава изцяло на електронен дневник, с което приканваме всички родители да си направят регистрация в него, за да могат да получават информация относно учебния процес.

Регистрация можете да си направите от тук.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

СУ “ Свети Климент Охридски“ подкрепя инициативата „ Дарение вместо цветя за първия учебен ден“  в предстоящото лечение на Алекс.

Повече информация може да намерите ТУК.

Събрани и вече предадени средства, благодарение на ВАС.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

На вниманието на всички ученици и техните родители! Откриването на учебната 2019/2020 година ще се състои на 16.09.2018 г. (Понеделник).

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Разпределание по стаи

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 12.09.2019 г. (Четвъртък) от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 1 клас и 5 клас.

8 клас – 09.09.2018 г. (Понеделник) от 17:30 часа.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

УНИФОРМИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

На 2, 3 и 4 юли, от 8:30 до 17:00 часа, представители на фирма „Треада“ ще бъдат на място в училище за осигуряването на ученическите униформи.

Униформи могат да се закупят в магазина на фирма „Треада“ – ул. „София“ № 3, телефон за връзка: 0895 653 957.

ЦЕНОВА ОФЕРТА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ВАРНА 2019

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА

на учениците от паралелките с изобразително изкуство

Традиционната за училището годишна изложба ще бъде открита в Арт салона на Радио Варна на 27.05.2019 г. от 18.00 часа. 

За изложбата са селектирани рисунки от цялата учебна година нарисувани в различни техники и теми. Ще може да видите цялостното творчество на малките ни художници през  учебна година, също така и рисунки от проведените пленери в град Елена и  комплекс „Етър” – Габрово.

Изложбата ще бъде благотворителна. Всяка рисунка може да бъде откупена на символична цена. Набраните средства ще бъдат използвани за популяризиране на изявите на учениците от паралелките с изобразително изкуство.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Уважаеми родители, 

На платформата за прием в първи клас може да се запознаете с графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/

Важно!

За деца-чуждестранни граждани само с ЛНЧ е необходимо в срок до  12 април 2019 година родител да представи в Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“, ет. 11, стая 1104 следната информация:

1. имена по документ за самоличност, гражданство и ЛНЧ на родител;

2. имена по документ за самоличност, гражданство и ЛНЧ на детето.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР

ИНИЦИИРАН ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГРАД ВАРНА

Средствата ще бъдатат използвани за награди на ученици с постижения в различни общообразователни области, подкрепа на деца в неравностойно положение и подобряване на материално-техническата база на училището.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Уважаеми ученици и родители,

Училищното настоятелство към СУ ”Св. Климент Охридски” гр. Варна,  обявява  сроковете за кандидатстване за Годишните награди за деца-таланти.

Формуляри за кандидатстване, служебна бележка от класния ръководител и Регламента може откриете в раздел „Актуална информация“/Настоятелство и Обществен съвет.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА

   За учениците от 1 до 7 клас (без 1б, 2б, 3б и 4б) са закупени индивидуални метални шкафчета, които вече са поставени в коридорите на всеки етаж. Ключ от тях ще се получава лично от родител срещу подпис. Настоятелно препоръчваме да си направите дубликат. Училището не се ангажира при загубен ключ да предоставя нов.
ВАЖНО!!! При напускане на училището първо се връщат ключовете за шкафчето и после се издават всички видове документи.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

       От втория учебен срок на настоящата учебна година в училището се въвежда експериментално електронен дневник за всички ученици без завършващите – 7 и 12 клас. Тези, които са предали на класния си ръководител e-mail, ще получат достъп до информацията в началото на м. март. Засега електронния дневник не замества дневника на класа и ученическата книжка. При съмнения от ваша страна, моля свързвайте се с класния ръководител за достоверна информация.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

      Уважаеми родители, във връзка с извършващите се строителни дейности на улица „М. Колони”, молим да разговаряте с вашите деца и да им обърнете сериозно внимание да не играят и пресичат там, където има изкопи, насипана пръст или чакъл.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

     Днес, 29.01.2019г. в РЗИ – гр. Варна се проведе третото за годината заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грип и ОРЗ.

     Взето е следното решение:

 • Директорите на училищата на територията на Област Варна да изпълнят следното задължително предписание – да разпоредят преустановяване на учебно – възпитателния процес до 04.02.2019г. включително.
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Коледни играчки, украса, декорация, ангели, куклички, свещници продават ученици от училище СУ „Св. Климент Охридски“ на благотворителен коледен базар в окръжен съд Варна

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

В А К А Н Ц И Я ! ! !

Напомняме Ви, че коледната ваканция започва на 22.12.2018 г.

Ще Ви очакваме отново на училище на 03.01.2019 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

КАМПАНИЯ „ЗА ДА НИ Е ЦВЕТНО ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Учителите от училището, с подкрепата на Училищното настоятелство, инициират кампания под наслов „За да ни е цветно през цялата година“. Идеята, около която се обединяват, е учениците да не носят букети с цветя на първия учебен ден – 17.09, а да дарят средствата за тях в подкрепа на това, да бъде освежен училищния интериор във фоайетата на трите етажа със саксийни цветя!

         Надяваме се кампанията да бъде подкрепена от всички ученици в училището, което ще направим заедно по-красиво и уютно!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

На вниманието на всички ученици и техните родители! Откриването на учебната 2018/2019 година ще се състои на 17.09.2018 г. (Понеделник) от 8:45 часа в двора на училището.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 10.09.2018 г. (Понеделник) от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от 1 клас, 5 клас, 8 клас и 3ж клас.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..

СЪСТЕЗАНИЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ * 2018

На 24 май 2018 година, госпожа Лилия Христова – Директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна и господин Петко Петков – директор на СУ „Свети Климент Охридски“ наградиха първенците в Състезанието по български език и литература. Награда получи и г-жа Красимира Иванова – начален учител на ученичката, заела първо място в състезанието.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..

 

СЪСТЕЗАНИЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

На 21 април 2018 год. се проведе традиционното състезание по български език и литература „Свети Климент Охридски“.

Изтеглен бе „Вариант 1„, който включва работа върху приказката на Светослав Минков „Приказка за зависта“, както и преразказ на приказката на Весела Фламбурари „Копчето“.

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на 9 май 2018 год. на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“. Информацията ще бъде изпратена и до училищата от които имаше участници.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..

 

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 Уважаеми родители,

 

Изготвен е проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Системата и районите са публикувани на електронната страница на Общински съвет – Варна (www.varnacouncil.bg) за обществено обсъждане и ще влязат в сила и със задължителен характер за всички общински училища, след приемането им с решение на Общински съвет – Варна от учебната 2018-2019 година.

 

Със Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна може да се запознаете ТУК.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   ОБЯВИХА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

На извънредно заседание на областната комисия за борба с грипа и острите респираторни заболявания, бе решено занятията в училищата, на територията на община Варна да бъдат прекратени от 30.01.2018 г. до 06.02.2018 г. включително.

Напомняме, че на 07.02.2018 г. учебните смени за учениците се обръщат!

Протокол от заседанието на комисията: ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПОМОГНИ МИ ДА ТЕ ВЪЗВИСЯ

         Победителите в конкурса „Помогни ми да те възвися“, посветен на патронния празник на СУ „Свети Климент Охридски“, проведен между учениците от паралелките по изобразително изкуство, тази година са Габриела Генова и Лора Йорданова от ІVе клас, с екипната си рисунка на патрона на нашето училище.

        Днес те подариха творбата си на директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна – госпожа Лилия Христова и споделиха с екипа ú инициативите, с които отбелязваме патронния си празник.

        Благодарим на младите творци и се гордеем с постиженията им!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СПОДЕЛЕН ОПИТ

     На 16.11. в СУ „Св.Климент Охридски“ се проведе вътрешноучилищно обучение, на което бяха представени съвременни методи за преподаване на чужд език и използване на ИКТ в образователния процес. Това са част от темите, разработвани по време на двуседмичните курсове в Лондон и Кеймбридж по проект „Мотивация и вдъхновение за модерно европейско училище“, програма Еразъм+.Споделените практики бяха ориентирани и към обучението по други учебни предмети.

Повече снимки може да разгледате ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ОТКЪДЕ ПОЛЕТЯХА ПТИЦИТЕ

       По случай 135 години от създаването на училище „Свети Климент Охридски“ град Варна се организира изложба „Откъде полетяха птиците.“ Творбите са на  бивши ученици, завършили паралелки с разширена подготовка по изобразително изкуство, които продължават обучението си или вече работят в областта на изкуствата.

      Изложбата ще бъде открита на 23.11.2017 г. от 18.00 часа в Градската художествена галерия- град Варна.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕМБЛЕМАТИЧНИ СГРАДИ В КАРТИНИ

       Емблематични сгради в картини получи кметът на район „Одесос“ Георги Недев,  по повод празника на района. Ева Чешмеджиева, Стефани Алексиева, Стефан Лозанов и Христо Георгиев са авторите на картините, изобразяващи сградата на ДТ „Стоян Бъчваров“, катедралния храм „Свето Успение Богородично“, калдъръмения някога бул. „Княз Борис I” и църквата „Свети Николай Чудотворец“.

Повече снимки може да разгледате ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

     Учениците от 6. а, в,д  класове на СУ „Св. Климент Охридски“ отбелязоха Деня на народните будители, като изработиха проекти, посветени на празника. Така климентовци отдадоха почит към делото на българските книжовници и революционери от миналото, поддържали жив българския национален дух и съхранили нашата книжовност и национална култура.
Повече снимки може да разгледате ТУК.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ ОТ ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“

        И през 2017г. екип от учители от СУ „Св.Климент Охридски“ осъществи мобилност по проект от Програмата „Еразъм+“, озаглавен „Мотивация и вдъхновение за модерно европейско училище“. Валентина Петрова, старши учител по информационни технологии, и Миглена Петрова, старши учител по английски език, се обучаваха в престижния университет Bell  в Кеймбридж, като посетиха курсовете „Модерни образователни технологии“ и „Креативност в класната стая“. Албена Илиева, старши учител по английски език, и Надежда Янчева, старши учител по български език и литература и английски език, участваха в обучение по „Съвременна британска култура“ в Лондон.
       Програмата „Еразъм +“ и работата по проекта дават отлични възможности за поддържане на висок професионализъм и личностно развитите на учителите, както и осъществяване на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждането на добри практики. Вярваме, че този проект ще повиши качеството на обучение, а широкото използване на съвременни методически подходи и на новите технологии в класната стая ще допринесат  за изграждане на комфортна образователна среда, която да насърчава и мотивира нашите ученици.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Свързано изображение

ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Родителите, които имат интерес към закупуването и ползването на електронни учебници за децата от I до VII клас – с цел намаляване на тежестта на ученическите раници, могат да ползват следната информация:

Електронни учебници предлагат следните издателства:

Информация за електронни учебници може да откриете на сайтовете на съответните издателства или по телефона, както и да получите код за достъп, необходим за използването на учебниците и помагалата.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СТЕНОПИСЪТ НА МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ 

„ЗАСТРАШЕНИ ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ“

Преди старта на новата учебна година, малките художници от паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство и учителката им Мария Ангелова представиха летния си проект.

Репортаж на БНТ от събитието може да видите ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗА ДИРЕКТОРА НА СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 
Кметът Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, на специална церемония навръх празника на град Варна, връчиха почетен знак „За заслуги към Варна” – златен на г-н Петко Петков – директорът на СУ „Климент Охридски“.
 
 
източник: live.varna.bg

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

КАМПАНИЯ „ЗА ДА НИ Е ЦВЕТНО ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

         Учителите от училището, с подкрепата на Училищното настоятелство инициират кампания под наслов „За да ни е цветно през цялата година“. Идеята, около която се обединяват, е учениците да не носят букети с цветя на първия учебен ден – 15.09, а да

Резултат с изображение за цветя

дарят средствата за тях в подкрепа на това, да бъде освежен у

чилищния интериор във фоайетата на трите етажа със саксийни цветя върху подходящи цветарници!

         Надяваме се кампанията да бъде подкрепена от всички ученици в училището, което ще направим заедно по-красиво и уютно!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

УНИФОРМИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

На 11, 12 и 13 септември, от 8,00 до 17,30 часа, представители на фирма „Треада“ ще бъдат на място в училище за осигуряването на ученическите униформи.

Униформи могат да се закупят в магазина на фирма „Треада“ – ул. „Братя Бъкстон“ № 21, телефон за връзка: 0895 653 957.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРЕЗИДЕНТЪТ БЛАГОДАРИ НА 3 „А“

Сертификат за дарение и благодарствено писмо получиха от Президента Румен Радев децата от 3 „а“ клас на СУ „Св. Климент Охридски“ – Варна. “За вярата в каузата „Българската Коледа“ и проявеното благородство в името на болните деца. За дарената надежда в борбата им за достоен и пълноценен живот“, пише в документа от Президентството.

В обръщение към учениците от 3 „а“ клас, с класен ръководител Евелина Момчева,  държавният глава Румен Радев ги призовава: „ Не се уморявайте да ни обяснявате, да ни учите – с думи и с дела! Защото сте по-смели, отколкото вярвате, по-силни, отколкото изглеждате и по-умни, отколкото си мислите! Вие сте наши учители!“

„Малкият принц казва: „Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват…“

Сертификат

                               

 

DSC02053

НАГРАДИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

В последния учебен ден, господин Петков връчи годишните награди „Свети Климент Охридски“. Тази година с плакет, грамота и предметна награда бяха удостоени:

ЗА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ ИМЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ И КОНКУРСИ

Евелина Александрова Ангелова от ІVг клас, кл. ръководител И. Славова; Красимира Бориславова Дочева от ІVв клас, кл. ръководител В. Недева; Йоана Иванова Георгиева от ІVд клас, кл. ръководител М. Динева

ПЪРВО МЯСТО В ТРАДИЦИОННОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Леда Неделчева и Петра Дечева от ІVе клас, кл. ръководител М. Вълчева

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DSCN5203

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

24 май 2016

Благодарим на всички ученици и родители, които споделиха с нас празничното шествие!

Кадри от шествието може да видите ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………